Menu

Sprawa trafiła do komornika – co dalej?

0 Comments


Zadaniem komornika jest dochodzenie w imieniu dłużników długów od zalegających z płatnościami podmiotów i osób. Przeprowadza się to przez zastosowanie środków bezpośrednich – egzekucja należności zachodzi poprzez zajęcie i sprzedaż walorów należących do dłużników. Jednak nie tkwi w tym żaden haczyk – licytacje odbywają się wyłącznie po postanowieniach sądów.

Niezbędny tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności

Zaczyna się od postanowienia sądu –  od teraz można rozpocząć ściganie obciążonego. Egzekucja komornicza może się odbyć dopiero po wydaniu tytułu egzekucyjnego, którym są wyroki instytucji sądowych. Łącznie z tytułem musi zostać także dodana klauzula wykonalności, potwierdzająca, że dany tytuł będzie zrealizowany przez komornika.

Postępowanie komornicze – co komornik ma prawo zlicytować?

Przede wszystkim komornik nie będzie podchodził do sprawy bez woli wierzyciela. Jego czynności nieodmiennie powinny pozostać na poziomie tego, co wnosi wierzyciel. Komornik jest zobowiązany postępować na bazie wniosku o wykonanie egzekucji, przy czym wierzyciel może wskazać, w jaki sposób komornik poprowadzi proces odzyskiwania niezapłaconych kwot.

Kodeks Cywilny jasno stanowi, gdzie się znajdują limity zajęcia – komornik zajmuje
– sprzęty, przedmioty, obiekty ruchome wykazujące potencjał, by je zlicytować.
– nieruchomości, które zostaną odebrane przez licytację.
– zarobki stanowiące wynagrodzenie, chociaż z konkretnymi zastrzeżeniami. Nie może to być kwota przekraczająca pensję minimalną. Przy zadłużeniu alimentacyjnym komornik zajmuje 3/5 zarobków na podstawie umowy o pracę i w tym przypadku minimum wypłaty nie jest chronione.
– jeśli dłużnik otrzymuje emeryturę lub rentę – 25% tego świadczenia.
– walory na koncie – z wyłączeniem sumy równej 3 przeciętnym wypłatom w gospodarce bez nagród z zysku.
papiery wartościowe.

Czy coś się da zrobić w związku z pojawieniem się komornika?

Praktycznym środkiem na niebezpieczeństwo zlicytowania jest formalne oddłużenie. Wystarczy ogłosić upadłość konsumencką, przez złożenie stosownego wniosku do organów sądowych. Mnóstwo kancelarii specjalizuje się w tym zakresie, więc wystarczy wpisanie do wyszukiwarki hasła „upadłość konsumencka łódź” (lub inne miasto, ważne, by szukać najbliżej miejsca zamieszkania). Co istotne, samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie wycofuje działań komornika. Zawieszenie sprawy u komornika następuje dopiero po wyroku sądu ogłaszającym upadłość konsumencką. Ogłoszenie upadłości niestety nie przywróci wcześniej odebranych i zlicytowanych składników majątku. Upadłość pozostaje optymalnym rozwiązaniem dla osób w dramatycznym położeniu finansowym.