Menu

Co warto wiedzieć o alimentach natychmiastowych?

0 Comments

Dzień rozwodu małżeństwa w wielu rodzinach staje się początkiem przełomowego rozdziału, szczególnie w sytuacji, kiedy strony rozwodu doczekali się już potomstwa.

Lada moment pojawią się tzw. natychmiastowe świadczenia alimentacyjne, które mogą okazać się przydatnym rozwiązaniem dla rodziców po rozwodzie.

Uproszczona procedura alimentacyjna – na czym polega i jak z niej skorzystać?

Każde kwoty, które zgodnie z przepisami są przekazywane jednemu z rodziców jako środki potrzebne do zapewnienia dalszego wychowania ich wspólnych dzieci , a także wsparcia w zakupie wszystkich niezbędnych środków do ich dalszej edukacji, rozwoju fizycznego i umysłowego oraz życia, nazywa się oficjalnie świadczeniem alimentacyjnym.
W razie konieczności skorzystania z usług prawnika z doświadczeniem, który zdoła wspomóc Cię w trakcie walki o należne alimenty, po prostu wpisz w Google frazę alimenty Kraków, Poznań lub Łódź. Dzięki temu łatwiejsze będzie znalezienie specjalisty, który zajmie się przygotowywaniem dokumentacji oraz przejmie rolę podczas rozpraw, a do tego udzieli cennych wskazówek i ułatwi rozwiązywanie bieżących trudności.

Nowa ustawa mówi, że okres oczekiwania na rozpatrzenie złożonego pozwu może trwać maksymalnie 14 dni. Jest to związane z przekazaniem nakazu zapłaty, który też ma zostać natychmiast zrealizowany. Możliwość uzyskania alimentów natychmiastowych dotyczy tylko osób, które nie korzystały jeszcze z takich świadczeń. Ważne jest jednak to, że wprowadzenie nowych przepisów cały czas umożliwia dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na wcześniejszych zasadach.

Jaka będzie kwota alimentów natychmiastowych?

Do obliczenia przysługujących natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych wykorzystany będzie stworzony w tym celu wzór, natomiast jego kluczowymi składnikami staną się stawka wynagrodzenia minimalnego oraz ilość dzieci , które znajdują się pod opieką rodzica.

Końcowa wartość alimentów ma być równa konkretnemu procentowi konkretnej kwoty przeliczeniowej. Za taką kwotę przeliczeniową ma być uznawana dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w kolejnym roku podzielona na pół oraz dodatkowo przez współczynnik dzietności za rok wcześniejszy.

Uzyskanie środków z funduszu alimentacyjnego na dzieci jest uwarunkowane postępowania nakazowego alimentacyjnego. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia całej procedury jest złożenie pozwu sądowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczenia samego zainteresowanego albo jego reprezentanta. Do rozpoczęcia sprawy, konieczne będzie też udostępnienie sądowi kilku ważnych informacji, czyli wysokości dochodów, wydatków przeznaczanych na utrzymanie oraz liczby dzieci będących na utrzymaniu. Nie obędzie się też bez złożenia oświadczenia, że sąd nie wszczął sprawy o separację ani sprawy rozwodowej.