Menu

Możliwość uzyskania łagodniejszej kary w procesie karnym

0 Comments


Mało kto zdaje sobie sprawę, że w procesie karnym niekiedy sąd decyduje się na nadzwyczajne zredukowanie orzekanego wobec sprawcy wymiaru kary. Mowa o takich okolicznościach, kiedy orzekana kara jest łagodniejsza niż kara przewidziana w ustawodawstwie za określony czyn. Zdarza się, że jest to innego typu sankcja karna. Nawet jeżeli sprawca nie zostanie uniewinniony, może czekać go przykładowo grzywna a nie kara więzienia. W jakich okolicznościach można zastosować tego typu złagodzenie?

Łagodniejsza kara dla skruszonego przestępcy

Sędzia niekiedy decyduje się na zawieszenie kary lub łagodniejszy wyrok w okoliczności, gdy osoba oskarżona o dane przestępstwo w zadowalającym dla organów ścigania stopniu zreferuje zasadnicze z punktu widzenia sądu fakty dotyczące czynu przestępczego jak również nazwiska jak również motywy dotyczące pozostałych sprawców biorących udział w tym zdarzeniu. Zrozumiałe jest, iż dochodzi do tego wtedy, gdy skład orzekający a także organy ścigania zostali pozbawieni możliwości zdobycia wspomnianych szczegółów bez uciekania się do tej metody. Największa grupa osób, która powołuje się na tą możliwość to sprawcy okazujący skruchę, którzy mają nadzieję, że sędzia orzeknie wobec nich karę niższą niż uregulowana w Kodeksie Karnym. Właśnie w tym celu w polskim systemie prawnym została zaimplementowana instytucja podejrzanego, który zgadza się zeznawać jako świadek w zamian za łagodniejszy wyrok bądź zwolnienie z kary, czyli świadka koronnego. Może być ona zastosowana w przypadku nadzwyczaj ciężkich przestępstw o charakterze zorganizowanym.

W jakich przypadkach adwokat łódź sprawy karne może również wnioskować o złagodzenie kary?

Możemy wymienić kilka przypadków, przy wystąpieniu których sąd zazwyczaj orzeka o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Przede wszystkim chodzi o fakt, gdy w opinii sądu kara jest zbyt sroga i nieracjonalna. Może to wystąpić, jeśli:

Sprawca zdołał pogodzić się z powodem i dodatkowo powód otrzymał zadośćuczynienie.

Jeśli zachowanie sprawcy dowodzi tego, że starał się zapobiec szkodzie a gdy już do niej doszło, to nosił się z zamiarem szybkiego wyświadczenia zadośćuczynienia.

Jeżeli przestępca lub jego bliski, w rezultacie postępku ponieśli poważne szkody zdrowotne.

Prawo karne wobec nieletnich sprawców

Skład orzekający ma prawo zastosować zasadę nadzwyczajnego złagodzenia kary w sprawie dotyczącej nieletniego. Warto pamiętać, że aby do tego doszło, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Wiedzą na ich temat chętnie podzieli się adwokat łódź sprawy karne. Do listy owych szczególnych warunków należą przykładowo wcześniejsza niekaralność, okazanie skruchy czy współpraca z organami ścigania. Najważniejsze, aby oskarżony okazał aprobatę dla wzięcia udziału w programie naprawczym opartym na terapii i kierownictwu odpowiednich do tego instytucji odpowiedzialnych za resocjalizację.